Biuro Konsultingowe MPPartners

Aktualności

17.10.2016

JESIENNE KONKURSY RPO WP

Zarząd WP we wrześniu i październiku wybrał do dofinansowania projekty w ramach działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa oraz 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. W tych konkursach MPPARTNERS  pozyskało 12,8 mln złotych.
06.06.2016

KOLEJNE DOTACJE PRZYZNANE

W maju i czerwcu ZWP wybrał do dofinansowania projekty z działania 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe i 10.2.1. Efektywność energetyczna. W konkursach tych MPPARTNERS pozyskało 52,3 mln złotych dla swoich klientów.
29.03.2016

PIERWSZE DOTACJE PRZYZNANE

W marcu 2016 rozstrzygnięto konkurs 11.4 Ochrona bioróżnorodności biologicznej w ramach RPO WP. ZWP wybrał do dofinansowania 18 projektów, a  6 pozostawił na liście rezerwowej. W konkursie MPPARTNERS pozyskało 8,4 mln  złotych dla swoich klientów.

kompleksowe usługi informacyjne i doradcze

Oferujemy pomoc w tworzeniu projektów, przekazywaniu wiedzy w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz zarządzania projektami. Zapewniamy profesjonalizm i wysoką jakość relacji z klientem.
© MPPARTNERS. Wykonanie: strony internetowe słupsk